Телефон
an image 112 - СПЕШНИ СЛУЧАИ
Адрес:
п.к. 5300, гр. Габрово,
ул. Орловска № 50
Тел. централа: 800-860 Пресцентър: 800-812 "Горещ" телефон: 800-865

Директор - 800-222,
Прием: вторник 14-16 ч
Н-к отд."Криминална полиция: 826-030 

Пощенска кутия
Сигнали за наркотици

nenadrogata@rdvr-gabrovo.org
Пътна Безопастност

avtokontrol@rdvr-gabrovo.org
Ако имате проблеми с показването на съдържанието на страницата /IE7. и IE8/, разрешете старирането на скриптове!.