Ръководство на Областна дирекция на МВР - Габрово

 

                                       

                                      Директор на ОДМВР

     старши комисар Борислав Николаев Бончев

    

  Роден на 19.03.1962 г. в Габрово.

  Завършил е висше образование във ВМЕИ.

 

 

  В системата на МВР постъпва през 1995 г. До 2007 г. заема длъжността „разузнавач” в сектор „Криминална полиция” на РДВР.

През 2007 г. е назначен за началник група „Престъпления против личността” в същия сектор, а от 2009 г. е началник на сектор  

"Противодействие на криминалната престъпност” в ОДМВР. От август 2013 г. е директор на ОДМВР. Семеен, с едно дете.

                                  Приемен ден: вторник от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

           
 
	            Началник на отдел "Криминална полиция"
  комисар Цветан Цветанов Петков
  Роден на 21 юли 1981 г. в Севлиево.
  Завършил е висше образование в Академията на МВР /факултет „Полиция“/ и специалност „Право“ 
  във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.
 
 В системата на МВР постъпва през ноември 2004 г. като разузнавач в сектор „Криминална полиция“ на РУП – Севлиево. 
		    В сектор „Криминална полиция“ на РУ-Севлиево работи до април 2012 г., когато е назначен на длъжност началник на РУ – Севлиево.
                 Със заповед на министъра на вътрешните работи, считано от 18 октомври 2016 г., комисар Цветан Петков врменно е назначен на длъжност
                 заместник-директор на ОДМВР – Габрово, той и началник на отдел „Криминална полиция“. Със заповед на министъра на вътрешните 
                 работи от 15 май 2017 г. е назначен на длъжност началник на отдел "Криминална полиция" при ОДМВР-Габрово. 
                 Семеен, с две деца.
                 Приемен ден: вторник от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

                                                                  

                              

                                

Началник на отдел „Охранителна полиция“

комисар Николай Емануилов Спасов

 

 Роден е на 30.08.1971 г. в Габрово.

 Завършил е сержантското училище в Пазарджик, Академията на МВР, има юридическо образование.

 

 В системата на МВР постъпва през май 1991 г. като полицай в СПООР на РПУ-Габрово.

Последователно е заемал следните длъжности: младши районен инспектор в група „Териториална полиция” на РПУ-Габрово,

                                 районен инспектор в същата група, разузнавач в група "Имуществени престъпления” на сектор „Криминална полиция” при РПУ-Габрово,

                                 началник на група „Имуществени престъпления” в същия сектор, а от март 2010 г. - началник на РУ-Габрово.  

                                 Семеен, има двама сина.