Уважаеми потребители!
Календарът Ви дава възможност да ползвате информационни бюлетини със задна дата.
За да прочетете бюлетина за определена от Вас дата трябва да я изберете месец и година!
Ако имате проблеми с показването на съдържанието на страницата /IE7. и IE8/, разрешете старирането на скриптове!