Районно управление Габрово
п.к. 5300, гр. Габрово, ул. Орловска № 50
Дежурен: 800-866
Н-к РУ тел. 800-879; четвъртък 14-16 ч. ден за прием на граждани

Районно управление Севлиево
п.к. 5400, гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 4
Тел. централа: 0675/ 3-32-12;3-32-13
Н-к РУ тел. 0675/ 3-31-01; вторник 14-16 ч. ден за прием на граждани

Районно управление Дряново
п.к. 5370, гр. Дряново ул. Стефан Стамболов № 25
Тел. централа: 0676/ 7-23-51
Н-к РУ понеделник 9,30-11,30 ч. ден за прием на граждани

Районно управление Трявна
п.к. 5360, гр. Трявна, ул. Проф. Райков № 15
Тел. централа: 0677/6-22-10; 6-22-11/
Н-к РУ понеделник 10-12 ч. ден за прием на граждани