• Селото или кварталът, в който живееш , се обслужва от офицер или сержант от полицията – районен или младши районен инспектор. Той е длъжен да осигурява обществения ред и да води борба с престъпността.

  • Длъжен е да извършва ежедневен обход на територията на района, който обслужва, и да взема мерки, когато се налага.

  • Длъжен е да контактува ежедневно с населението, като за целта има приемна стая. При липса на такава ползва помещенията на кметството или полицейския участък.

  • Към районния инспектор може да се обърнеш и когато знаеш, че някой се занимава с престъпна дейност или има данни за такива лица.

  • Кварталният полицай е длъжен да вземе мерките, предвидени от закона, по всяко твое заявление. Ако то е от компетенцията на други държавни органи, длъжен е да го препрати по служебен път.

  • Ако си недоволен от работата на районния инспектор, можеш да обжалваш пред началника на РУ, началника на Охранителната служба или служба "Жалби" на ОДМВР. За противозаконни действия на кварталния полицай можеш да сигнализираш на районния прокурор.